Med anledning av GDPR, General Data Protection Regulation.

Dala Rc och Hobby  hanterar personuppgifter om våra kunder.
I det följande beskrivs vilka uppgifter och hur de används.

Kontaktuppgifter vid frågor:
Epost: kundtjanst@dalarc.se

Personuppgifter som vi sparar
Vid köp i webbutiken sparas följande:
• Namn
• Adress
• Telefonnummer
• E-postadress
• Orderhistorik
• IP-adress
Ovanstående uppgifter hanteras också vid beställningar via epost, telefon och liknande.
Vid fakturering och bokföring hanteras också, utöver ovanstående:
• faktureringshistorik
Vid intresseanmälan i webbutiken sparas följande:
• E-postadress
Vi sparar e-post-kommunikation med supportärenden och frågor.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna:
• Tillhandahålla varor och fullgöra våra förpliktelser gentemot dig i samband med köp.
• Hjälpa dig som kund vid supportkontakter
• Skicka meddelanden om uppdateringar och nya varor.
• Fullgöra åtaganden i samband med hantering av garanti- reklamations- och returärenden
• Följa gällande lagstiftning

Rättslig grund för insamling av personuppgifter
Fullgörande av köpeavtal. Hanteringen av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden vid köp.
Berättigat intresse. Vi vill tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera produktuppdateringar och kundserviceärenden.

Lagring av och tillgång till personuppgifter
Vi lagrar de uppgifter vi samlat under så lång tid som krävs för att vi ska kunna fullfölja våra åtagande gentemot dig avseende de ändamål som de samlades in för.

Personuppgifter hålls strikt konfidentiellt.
Grundläggande adressuppgifter kan överföras till tredje part i samband med transport av dina varor.